Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Τίτλος: “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) προβολέων με δορυφόρους για τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 45.000,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-07-2018