Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ANOIXTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

 

Τίτλος: “Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια του είδους
«ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΗΣ» , με γενικό CPV: 38510000-3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 005/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/07/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30/07/2018