Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθεια ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2)

 

Τίτλος:«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER, DRUM), με αριθμό διακήρυξης 14/2018 .

 

Τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης: 48.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 25-07-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 08-08-2018