Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (2)

Τίτλος: “Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τριών (3) προβολέων με δορυφόρους για τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες – διακήρυξη ΕΠ 010/2017”

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 45.000,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-08-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03-09-2018