Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Τίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠ 009/2018 – ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προσωπικό εστίασης “υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα” με CPV 55523000-2″

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17-10-2018