Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Τίτλος: “«ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» (CPV:33141000-0) για το Γ.Ν.Θ.«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ( Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, ” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 71.381,97€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/10/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 16/10/2018