Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Οξυγόνου (Αερίων)»(CPV: 24111900-4)

Τίτλος: “Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Οξυγόνου (Αερίων)»
(CPV: 24111900-4)διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς–Ο Άγιος Δημήτριος».

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/10/ 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:04/11/2018