Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2018 από Ορκωτούς

 

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής Ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2018 από δύο ορκοτούς λογιστές (C.P.V.79212100-4), ενταγμένου στον προγραμματισμό προμηθειών και υπηρεσιών 2018.

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 12.300,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 19-10-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 01-11-2018