Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατάθεση αιτήσεων : από 15 έως και 30 Νοεμβρίου 2018