Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: 09100000-0)» 05112018

Τίτλος:”Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ), σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018, CPV:09100000-0, για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.926,80 με ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-11-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19-11-2018