Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ προσφορών στην έρευνα αγοράς για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης 20112018

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών στην έρευνα αγοράς για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των πινάκων διανομής χαμηλής τάσης, για ένα έτος, για το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 11.000,00 με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03/12/2018