Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ χαρτί (χαρτοβάμβακας)

Τίτλος: “Προμήθεια προϊόντων υγιεινής από χαρτί (χαρτοβάμβακας), σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018, CPV:33771000-5, ποσότητα 9.000 κιλά, για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 10.915,80€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/11/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 05/12/2018