Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια προϊόντων εντερικής διατροφής

Τίτλος: “Προμήθεια προϊόντων εντερικής διατροφής, με συλλογή προσφορών, σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018, CPV:33692200-9, για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 24.472,24€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/11/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 05/12/2018