Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια σεντονόπανου

Τίτλος: “Προμήθεια σεντονόπανου, CPV:39512100-5 σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 15.500,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/12/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 08/01/2019