Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 17_12_2018

 

Τίτλος:«Διακήρυξη 011/2018 – Συνοποτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου υλοοίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή στο Γ.Ν.Θ. “Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος” για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 17-12-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 04-01-2019