Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός 29_2018 Γ_Γεννηματάς 14_12_2018

Τίτλος:«Διακήρυξη 29/2018 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Εργαστηριακά σιφώνια (Πιπέτες) κσι εξαρτήματα (αναλώσιμα εργαστηρίων)” για τις ανάγκες Γ.Ν.Θ. “Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 88.872,4131 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 14-12-2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 11-01-2019