Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Διακήρυξη 31/2018 – προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (2)