Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Διακήρυξη 31/2018 – προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (2)

Τίτλος: “Διακήρυξη 31/2018 – Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 37.500,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης:17/12/2018

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 09/01/2019