Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 01/2019 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος: “Συνοπτικό διαγωνισμό  με αριθμ. Διακήρυξης 1η/2019 με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης του ακάθαρτου ιματισμού του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ–Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( Οργανική Μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»),»”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €30.500,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/01/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 16/01/2019