Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης φωτοαντίγραφων

Τίτλος: “Εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης φωτοαντίγραφων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (τρία φωτοαντιγραφικά μηχανήματα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €12.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/01/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 21/01/2019