Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια γραφικής ύλης

Τίτλος: “Προμήθεια γραφικής ύλης, με συλλογή προσφορών, σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018, CPV:30192700-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €22.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/01/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 21/01/2019