Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 2/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ (C.P.V.33192000-2)

Τίτλος: “Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμ. Διακήρυξης 2η/2019 για την προμήθεια αναλωσίμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομων (C.P.V.33192000-2), για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά”

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €74.400,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/02/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 22/02/2019