Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές

Τίτλος: “Ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες,  CPV:90670000-4” .

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 4.900,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/03/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 18/03/2019

wcag