Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές