Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ανάθεση των υπηρεσιών DPO

Τίτλος: “Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εναρμόνισης του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (νοσοκομείο έδρας και οργανική μονάδα) με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO),  CPV:85312300-2 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Προυπολογισθείσα δαπάνη: 18.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/03/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 22/03/2019

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/03/2019