Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

2019 PROKIRIKSI SINOPTIKOU DIAGONISMOU GIA FILTRA AIMOKATHARSIS

Τίτλος: “Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού  με αριθμ. Διακήρυξης 12η/2019 για την προμήθεια   του είδους «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (CPV:33181000-3), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και Οργανική Μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €65.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/04/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 13/05/2019