Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΠ (2)

Τίτλος:”Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση ιατρικών αερίων και αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο χειρουργικών προβολέων στον χώρο των ΤΕΠ.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €5.700 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/04/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 10/05/2019