Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΠ (3)

Τίτλος:”Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τις Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την ανακαίνιση των ΤΕΠ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €24.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/04/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 10/05/2019