Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος: “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια για την προμήθεια του είδους «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» με CPV: 33698100-0 και προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε εφαρμογή του πίνακα προγραμματισμού έτους 2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-05-2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 24-05-2019