Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών (3)

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την  παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών με ένταξη ενός (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου στις βάρδιες της τεχνικής υπηρεσίας για  τις ανάγκες  της οργανικής  μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»”

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/05/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 15/05/2019