Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγορά για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών (1)

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών με ένταξη ενός (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου στις βάρδιες της τεχνικής υπηρεσίας για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/05/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 28/05/2019