Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Aνάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων και του δικτύου παροχής ιατρικών αερίων

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων και του δικτύου παροχής ιατρικών αερίων και κενού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 04/07/2019