Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

παροχής υπηρεσιών μεταφορών-αίματος ssss

Τίτλος:«Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών  μεταφορών-αίματος  (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) –CPV 60161000-4 για τις ανάγκες του «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ), με αριθμό διακήρυξης 009/2019 .

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη (ετήσια και τρίμηνη παράταση): 28.125,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 24-07-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 09-08-2019