Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ No 16/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER, DRUM) 2019

Τίτλος: “Συνοπτικός διαγωνισμός  με αριθμ. Διακήρυξης 16η/2019 για την προμήθεια ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER, DRUM), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά”

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €44.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/08/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 20/08/2019