Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τίτλος: “«Τακτικός ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους “ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ” για το Γ.Ν.Θ.«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ( Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), ” .

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/10/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 04/11/2019

Ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού 11/11/2019