Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού(2020)

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, με συλλογή προσφορών, σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019, CPV:31681410-0, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.881,69€ με Φ.Π.Α., για ένα έτος, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 13.881,69€ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/11/2019

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 04/12/2019