Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Τίτλος:”Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ), σε εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019, CPV:09100000-0, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών της οργανικής μονάδας έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»».“.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-11-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11-12-2019

Ημερομηνία διενέργειας: 12-12-2019