Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για συντήρηση συστημάτων κλιματισμού(2020)

Τίτλος:”Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συντήρηση συστημάτων κλιματισμού με χημικό καθαρισμό και απολύμανση .

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/05/2020

 

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης

των προσφορών για την Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού με χημικό καθαρισμό και απολύμανση

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του τεχνικού τμήματος της υποδιεύθυνσης τεχνικού

προϋπολογισθείσας δαπάνης ̴ 6.000,00€ με ΦΠΑ.

μέσω email μέχρι και την Πέμπτη  4-6-2020  ώρα   15.00