Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης φωτοαντίγραφων 2020

Τίτλος: “Εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης φωτοαντίγραφων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (τρία φωτοαντιγραφικά μηχανήματα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €8.000,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/08/2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 24/08/2020