Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Τίτλος: “Ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2020,
CPV:90670000-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για την οργανική μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και για την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» , για ένα έτος.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €4.900,00 με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/08/20120

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 24/08/2020