Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Τίτλος: “ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 004/2020 “Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων κύστεως για διαλείποντες καθετηριασμούς για τους δικαιούχους του Ν. 4368/2016.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 02-09-2020

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  15-09-2020

wcag