Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2020

Τίτλος:”Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες του νοσοκομείου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/09/2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 11/09/2020