Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Απόφασης Διοικητή 3ης ΥΠΕ σχετικά με ορισμό Νοσοκομείων και ΜΠΦΥ

Διαβίβαση Απόφασης Διοικητή 3ης ΥΠΕ σχετικά με ορισμό Νοσοκομείων και ΜΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών

εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους ΜΦΗ και ψυχιατρ. Κλινικών

wcag