Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Απόφασης Διοικητή 3ης ΥΠΕ σχετικά με ορισμό Νοσοκομείων και ΜΠΦΥ για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

wcag