Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Έρευνα στην αγοράγια την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής 2020

Τίτλος: “Έρευνα στην αγορά για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ με το ΦΠΑ , CPV: 90524400-1, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/09/2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 02/10/2020, 11:00πμ