Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Τίτλος: “ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 008/2020 “Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, (CPV:33130000-0), για τις ανάγκες του οδοντιατρικού τμήματος της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 02-10-2020

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  13-10-2020