Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

005/2020 Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Τίτλος: “005/2020 Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια 
«ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» , με CPV: 15000000-8

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/10/2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 09/11/2020