Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020 (2)

Τίτλος:”Συνοποτικός διαγωνισμός για την παροχή “υπηρεσιών ιατρού εργασίας”,

(C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 17.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 30-10-2020 ώρα 14:00

Ημεορομηνία διενέργειας 02-11-2020 ώρα 10:00