Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για προμήθεια του είδους καύσιμα 2020

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έρευνα στην αγορά για την προμήθεια του είδους «ΚΑΥΣΙΜΑ» (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης), CPV 09100000-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για την οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και για την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.000,00 με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/12/2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 16/12/2020