Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

009/2020 Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “οφθαλμολογικού εξοπλισμού”

Τίτλος: “009/2020 Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια 
«οφθαλμολογικού εξοπλισμού» , με CPV: 33122000-1

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/02/2021