Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

009/2020 Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “οφθαλμολογικού εξοπλισμού”