Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ προσφορών στην έρευνα αγοράς για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης 20112018 (3)

Τίτλος: “Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ’ για την επείγουσα προμήθεια “Λοιπού Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις μονάδες θεραπείας (ΜΕΘ) των νέων κλινών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)” για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/02/2021