Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια server 2021

Τίτλος: “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Κεντρικός εξυπηρετητής (server)» με CPV: 48821000-9 και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-04-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 12-05-2021